Zamjena i povrat

Kako biste ostvarili pravo na zamjenu ili povrat naručeni proizvod ne smije biti isprobavan na vlastitoj kosi, češljan ili korišten na bilo koji način koji će umanjiti njegovu kvalitetu. Ambalaža također mora biti orginalna, nova i neoštećena!

U slučaju zamjene proizvod obavezno vraćate sa računom dok u slučaju povrata uz račun prilažete i obrazac za raskid ugovora koji ćemo Vam poslati na e-mail.

Troškove poštarine povrata ili zamjene u potpunosti snosi kupac te je pošiljka u njegovoj nadležnosti dok ne stigne na našu adresu.

Troškove poštarine snosi ‘Valentina ekstenzije’ u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu kojeg je kupac uočio odmah prilikom otvaranja pošiljke ako isti nije nastao naknadnim rukovanjem kupca. (*Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.)

Povrat proizvoda moguć je isključivo u slučaju da je proizvod novi, neisprobavan, nekorišten/neoštećen u originalnoj ambalaži sa svimpripadajućim dodacima koji su došli sa proizvodom ( npr. sa perikama mrežica za kosu, mrežica od perike, etiketa…).

Ako se prilikom primitka povratne pošiljke utvrdi da je proizvod oštećen, da nedostaje nešto od navedenih dodataka ili ne priložite sveobrasce, proizvod se vraća na Vašu adresu o Vašem trošku i odbija se povrat u cijelosti ili se vraća djelomični iznos ovisno o nedostatku.

Ako ekstenzije na sebi imaju zaštitnu zlatnu vrpcu – ne mičete ju. Ako rep ili ekstenzije dolaze u zaštitnoj mrežici – ne trgate ju. 

U slučaju odobrenog povrata novac će Vam biti vraćen isključivo uplatom na račun. Vraća se iznos cijene proizvoda, iznos poštarine se ne vraća jer je usluga izvršena te samim time nije moguće dobiti povrat novaca od GLS-a.

Povrat će Vam biti uplaćen na račun u roku 14 radnih dana.

Pošiljku za zamjenu ili povrat vraćate putem Hrvatske pošte kao preporučenu pošiljku te čuvate potvrdu dok istu ne zaprimimo.

Pošiljku ste dužni vratiti u roku 14 dana od primitka, u suprotnome gubite pravo na zamjenu ili povrat.

Proizvode s vidljivim oštećenjima (koji su oštećeni zbog nestručnog rukovanja) ili proizvode koji su oštećeni zbog isprobavanja nije moguće zamijeniti. 

Bez poslanog obrasca / nedvosmislene izjave u kojoj zahtjevate raskid ugovora nismo u mogućnosti zakonski prihvatiti reklamaciju.

 

 

                                                                                                         Odbijanje preuzimanja narudžbe

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja ”Valentina Ekstenzije” zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca.

Narudžbom proizvoda na našoj stranici Vi sklapate sa Valentina Ekstenzije ugovor na daljinu te ste ga dužni ispoštovati. To znači da se naručeni proizvod mora preuzeti i platiti. U slučaju odbijanja pošiljke dužni ste nam uplatiti troškove dostave jer ste financijski oštetili naš obrt kršenjem ugovorne obveze što se smatra jednostranim nenajavljenim povlačenjem ugovora od strane kupca.

U slučaju da kupac odbije platiti troškove koje je prouzročio, predmet se tada rješava zahtjevom od strane eksterne tvrtke. U slučaju lažnih narudžbi IP-adresa će biti proslijeđena na dalju obradu zbog zlouporabe.

Nakon što se jednom odbije primitak pošiljke na navedene podatke se više ne može naručiti proizvod koji će se platiti pri primitku (pouzećem) već samo uplatom na račun kako bismo zaštitili interese i poslovanje našeg obrta.

Svaka zloupotreba, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane Valentina Ekstenzije te nismo odgovorni za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na Kupcu.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 1.-7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

VALENTINA EKSTENZIJE, vl. Valentina Pekčec
Kuzminečka ulica 5

10000 Zagreb

Ili na E-mail adresu: info@valentina-ekstenzije.hr

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ćemo bez odgađanja u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora.

Sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača, na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte najkasnije 15 dana od primitka prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaćamo li osnovanost prigovora.
U prigovoru je potrebno navesti ime i prezime, broj računa vezan uz prigovor te adresu za dostavu odgovora

Pravo na raskid ugovora – Članak 45.

 1. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 radnih dana.
 2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.
 3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – Članak 47.

 1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
 2. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
 3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – Članak 48.

 1. Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču iznos proizvoda koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

 • O pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.
 • Proizvoda koji je korišten, isprobavan, nošen… Korištenjem oroizvoda (probavanje istih, češljanje, trganje omota/ambalaže ili bilo koja radnja koja je dovela do oštećenja proizvoda) gubi se pravo na povrat ili zamjenu jer se proizvod smatra korištenim i nemoguće ga je dalje prodati.

NE uvažavamo reklamacije za proizvod na kojem je vidljivo korištenje ( proizvod se ne može dalje prodati) te Vam proizvod vraćamo na Vaše podatke.

Ako je proizvod u dobrom trgovinskom stanju može se ponuditi zamjena, a gubi se pravo na povrat novaca ili se vraća djelomični iznos koji trgovac procijeni da bi bio pravedan za obje strane ovisno o razini oštećenja robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

 •  predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je – bila otpečaćena nakon dostave

NE uvažavamo reklamacije za tupee i perike koje su nošene ili isprobavane radi higijenskih razloga te se za iste ne vrše zamjene ni povrati!

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 86.
Stavka 5.

 1. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.