Narudžba i plaćanje

Rok isporuke

Valentina Ekstenzije garantira dostavu u roku 24 sata za narudžbe izvršene radnim danom do 12 h (Ako dolazi do odstupanja to je navedeno na stranici pod napomenu). Ako je način plačanja uplata na račun, roba se šalje nakon što iznos sjedne na račun obrta te se samim time vrijeme dostave broji od trenutka kada se iznos pojavio na računu.

Valentina Ekstenzije zadržava pravo isporuke robe u roku 48-72 sata ako zbog tehničkih problema ili problema ljudske prirode nije bila u mogućnosti isporučiti robu u dogovorenom roku.

Vikendom se ne vrše dostave (ekstenzije naručene u petak se šalju u ponedjeljak i dostava je u utorak.)

Obavijest o godišnjem odmoru je također navedena na stranici kao napomena.

Opće odredbe

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja ( u daljnem tekstu Valentina Ekstenzije) i Kupca. Kupac nakon odabira proizvoda može izabrati način plaćanja istog (Pouzećem, Uplatom na račun obrta ili putem kreditne kartice). Nakon plačanja Valentina Ekstenzije na mail prima potvrdu o plačanju i osobne podatke Kupca te je narudžba samim time izvršena.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanj, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu kupca.

 • Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske, Srbije te BiH.
 • Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
 • Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 • Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.
 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Uvjeti kupovine

 • Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu.
 • Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i pripadajući prilozi.
 • Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi).
 • U košarici se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom poštarine.

Načini plaćanja

 1. Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podatcima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.
 2. Plaćanje pouzećem – Plaćanje pouzećem primjereno je ako želite plaćanje prilikom preuzimanja naručene robe. Zato što je prilikom preuzimanja moguće samo plaćanje gotovinom, morate prilikom preuzimanja biti osobno prisutni, bez obzira na vrijednost narudžbe. O vremenu dostave obavijestit ćemo vas telefonom. Ako vam ovaj način ne odgovara, molimo vas da pročitate informacije o mogućnostima plaćanja po predračunu ili u napomeni narudžbe navedete opciju koja vam odgovara.

Sve do potpunog plaćanja proizvoda iz pojedinačne narudžbe, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već bili dostavljeni kupcu. Ukoliko se kao način plaćanja izabere kreditna kartica, a u slučaju neuspješnosti izvedbe plaćanja iz bilo kojeg razloga, kupac se obvezuje podmiriti svoju obvezu plaćanja kupovine naručenih proizvoda na jedan od drugih ponuđenih načina u roku 5 dana od primitka poziva. U slučaju neplaćanja odnosno nepotpunog plaćanja, Prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati vraćanje proizvoda u besprijekornom stanju (proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži).

Cijene

Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i uključuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja ponude i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima.

Valjanost akcijske ponude

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), koji se međusobno mogu razlikovati, navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Zamjena ili povrat proizvoda

Pravo na raskid ugovora – Članak 45.

1.     Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam radnih dana.

2.     U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.

3.     U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – Članak 47.

1.     Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

2.     Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

3.     Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – Članak 48.

1.     Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču iznos proizvoda koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

–        O pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

–         Proizvoda ( u daljnjem tekstu ”ekstenzije”) koji je otpakiran ili korišten. Otpakiravanjem proizvoda i korištenjem ekstenzija (probavanje istih, češljanje, trganje omota ili bilo koja radnja koja je dovela do oštečenja proizvoda) gubi se pravo na povrat il zamjenu jer se proizvod smatra korištenim i nemoguće ga je dalje prodati.

NE uvažavamo reklamacije za proizvod vađen iz omota na kojem je vidljivo korištenje ( proizvod se ne može dalje prodati) .

Ako je proizvod u dobrom trgovinskom stanju može se ponuditi zamjena, a gubi se pravo na povrat novaca.

Zamjena je moguća samo jednom te je kupac dužan vratiti proizvod koji želi zamjeniti u roku od 48 sati nakog što ga je zaprimio, te na e-mail od Prodavatelja ispostaviti potvrdu da ga je poslao.

NE uvažavamo reklamacije za perike koje su nošene ili isprobavane radi higijenskih razloga te se za iste ne vrše zamjene ni povrati!

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 86.

Stavka 5.

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

***

Valentina Ekstenzije kupcu šalje nove ekstenzije tek nakon što zaprimi vraćene i uvjeri se da je proizvod nov i nekorišten.

Kupac snosi troškove poštarine prilikom zamjene.

Prilikom povrata vraća se iznos cijene ekstenzija, ne i iznos poštarine (novac od poštarine ne ide nama već kuriru koji naplati svoju uslugu te ne vrši povrat za istu).

Valentina Ekstenzije snosi troškove poštarine ako je proizvod stigao oštečen ili ako je stigao proizvod drugačiji od naručenog ( kriva nijansa ili proizvod) prouzročeno ljudskim faktorom.

Oštečen*(ako je kuverta vidljivo oštečena krivnjom kurirske službe, omot poderan preko kuverte i sl. Slomljeni češljić ne spada u kategoriju oštećenja ali ćemo Vam besplatno poslati novi zamjenski.)

Prilikom povrata novaca, novac se vraća isključivo uplatom na račun.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 1.-3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15,14/19) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti
u pisanom obliku na adresu:

VALENTINA EKSTENZIJE, vl. Valentina Pekčec
Šimunčevečka cesta 16
10360 Sesvete

Ili na E-mail adresu: info@valentina-ekstenzije.hr

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od
primitka prigovora.
U prigovoru je potrebno navesti ime i prezime, broj računa vezan uz prigovor te adresu za dostavu odgovora.

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se svim svojim snagama trudi osigurati skladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju  obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sam naziv  VALENTINA EKSTENZIJE te sve fotografije proizvoda na web stranici Valentina Ekstenzije su zaštičene autorskim pravom i zabranjeno je njihovo korištenje i postavljanje na internet bez prethodnog dogovora/pristanka od strane Valentina Ekstenzije te se može prijaviti kopiranje istih što može dovesti do tužbe .

Članak 179.ZAKONA O AUTORSKOM  PRAVU

(1)Ako je neovlašenim korištenjem autorskog djela ili predmeta srodnog prava povrijeđeno pravo nositelja prava iz ovog zakona, nositelj prava može zahtijevati naknadu koja je uobičajena za tu vrstu korištenja ili naknadu koja je propisana cjenikom iz članka 162.stavka 2.ovoga Zakona.

Izjava o sigurnosti

Plaćanje i autorizacija kreditnih kartica se odvija putem T-Com Pay Way sustava.
T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.
ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (“firewall”).

Izjava o privatnosti i zaštiti podataka

Valentina Ekstenzije se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojim su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Valentina Ekstenzije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.